o_veremchuk: (Default)
[personal profile] o_veremchuk


 


2755 Якою печаткою скріплюються податкові накладні головним підприємством та його філією (структурним підрозділом)?
Повна відповідь PV1 13.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 27.01.2011р.


2755 Чи може платник податку, який здав печатку у зв’язку з перереєстрацією організаційної форми та назви ставити нову печатку (з новою назвою) на податковій накладній, у разі, якщо анулювання старого Свідоцтва не відбулося, а початок дії нового Свідоцтва ще не настав?
Повна відповідь PV1 13.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 27.01.2011р.


2755 Чи потрібно виписувати податкову накладну та відображати її в реєстрі виданих накладних якщо вона не була виписана на дату виникнення податкових зобов’язань?
Повна відповідь PV1 13.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 27.01.2011р.


2755 Який порядок заповненя податкової накладної при постачанні послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом?
Повна відповідь PV1 14.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 28.01.2011р.


2755 Який порядок заповнення в податковій накладній поля "Форма проведених розрахунків"?
Повна відповідь PV1 20.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 03.02.2011р.


2755 Чи дозволяється при складані податкової накладної крім основної печатки підприємства скріплювати печаткою такого платника податку “для податкової накладної”?
Повна відповідь PV1 19.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 02.02.2011р.


2755 Чи повинні бути у реквізиті дата виписки ПН вказані інші позначення (крапки, дроби) крім числових?
Повна відповідь PV1 14.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 28.01.2011р.


2755 Чи можливо складати податкову накладну на декількох сторінках, якщо не можна розмістити всю номенклатуру товарів (послуг) на одній сторінці? Чи потрібно скріплювати печаткою кожну сторінку такої податкової накладної?
Повна відповідь PV1 18.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 01.02.2011р.


2755 Який порядок виписки податкової накладної та визначення бази оподаткування ПДВ у разі продажу необоротних активів, якщо їх договірна вартість перевищує балансову вартість таких активів?
Повна відповідь PV1 14.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 28.01.2011р.


2755 Який порядок заповнення податкової накладної при здійсненні операцій з поставки послуг, що вимірюються лише у вартісному виразі?
Повна відповідь PV1 18.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 01.02.2011р.


2755 Який порядок заповнення зведеної податкової накладної в тому числі графи "Дата відвантаження" ?
Повна відповідь PV1 18.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 01.02.2011р.

2755 Яка особа повинна бути зазаначена у податковій накладній як платник податку - покупець у разі ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку?
Повна відповідь PV1 19.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 02.02.2011р.


2755 Який порядок оподаткування та виписки податкової накладної при придбані експедитором від імені та за рахунок замовника послуг пов’язаних з виконанням договору транспортного експедирування, щодо міжнародних перевезень, якщо перевізик не є платником ПДВ?
Повна відповідь PV1 19.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 02.02.2011р.


2755 В скількох примірниках виписується підсумкова податкова накладна при продажу товарів кінцевому споживачеві?
Повна відповідь PV1 20.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 03.02.2011р.


2755 Який код причини зазначати у верхній лівій частині оригіналу податкової накладної при постачанні товарів, що звільнені від оподаткування, неплатнику ПДВ?
Повна відповідь PV1 20.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 03.02.2011р.


2755 Який порядок заповнення в податковій накладній поля "Номер телефону"?
Повна відповідь PV1 21.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 04.02.2011р.


2755 Чи можливо зазначати в податковій накладній іноземною мовою торгову марку товару та у вигляді абревіатури номенклатуру товару?
Повна відповідь PV1 21.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 04.02.2011р.


2755 Чи зазначається в податковій накладній типи причин "Постачання для операцій,які не є об"єктом оподаткування ПДВ(08)"та"Постачання для операцій,які звільнені від оподаткування ПДВ" (09) виключно у випадках коли такі товари(послуги) придбаваються покупцем для використання ним в подальшому в цих операціях придбаних товарів (послуг) та який порядок підтвердження таких відомостей покупцем ?
Повна відповідь PV1 21.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 04.02.2011р.


2755 Як оформити податкову накладну у випадку визначення бази оподаткування виходячи зі звичайної ціни, якщо звичайна ціна вище договірної ?
Повна відповідь PV1 25.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 08.02.2011р.

2755 Який порядок заповнення графи "Особа(платник податку)-покупець" та "Особа(платник податку)-продавець" в разі виписки ПН на умовне постачання товарів?
Повна відповідь PV1 25.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 08.02.2011р.


2755 Який порядок виписки податкових накладних при продажу товарів/наданні послуг за готівку при порушені вимог Постанови КМУ від 27.12.2010 №1224?
Повна відповідь PV1 25.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 08.02.2011р.


2755 Чи виписується податкова накладна при передачі нерухомого майна за договором управління майном?
Повна відповідь PV1 26.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 09.02.2011р.


2755 Який порядок заповнення зведеної ПН у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління згідно з ПКУ?
Повна відповідь PV1 26.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 09.02.2011р.


2755 Як заповнюється поле "Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ продавця/покупця" зліва направо чи навпаки та чи заповнюються вільні клітинки (а саме ставиться прочерк, "0", "Х" тощо) , якщо такий номер містить менше передбаченої формою ПН кількості полів?
Повна відповідь PV1 27.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 10.02.2011р.


Чи буде підставою для віднесення сум ПДВ доскладу ПК податкова накладна, якщо її порядковий номер більше 7 знаків?
Повна відповідь PV1 28.01.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на погодженні в профільному департаменті ДПА України. Пропонуємо Вам звернутись після 11.02.2011р.

Далі буде
 

 


Profile

o_veremchuk: (Default)
o_veremchuk

February 2011

S M T W T F S
  12 345
678 9 101112
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23242526
2728     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:31 am
Powered by Dreamwidth Studios